Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/10/2015 03:56

Gửi K.

Con chim ít hót nhất trong cả dân tộc chim hay hót
làm sao có thể nghe được tiếng mình?

Con chim ít hót nhất  trong cả dân tộc chim hay hót
làm sao có thể nghe được tiếng một con chim hay hót ?

Con chim ít hót nhất trong cả dân tộc chim hay hót
làm sao có thể nghe được tiếng một con
chim ít hót khác?

Những con chim hay hót
làm sao có thể nghe tiếng hót khác mình?

Những con chim
hay hót làm sao có thể nghe
tiếng hót tự mình?

Những con
chim hay hót làm sao có thể nghe…?

Một dân tộc chim hay hót...
những con chim đã quên mất giọng hót chính mình
những con chim đã không thể hót giọng hót chính mình
những con chim đã không thể nghe thấy giọng hót loài…

những con chim đã không thể bay bằng tiếng hót
những con chim đã không thể im lặng
những con chim đã...

Một dân tộc….
              …tranh nhau hót
Không thể
              ….bay lên
                       ....những tiến hoá
                                     ....lặng im.


20-3-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]