Nhặt trên gối sợi tóc
ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen

Giường chiếu thênh thang

Tiếng chim gì không rõ
thưa thớt trong mưa
Feeling Blues
nghe chật quá

Chẳng thấy mặt trời
Nhiều khi đơn độc
muốn thức dậy ở một cõi khác
hình dung một nụ cười
đưa sợi tóc lên ngậm miệng
cũng đỡ nhớ niềm vui


12.6.1997

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

..về chữ feeling blues (!)

dòng "FeelingBlues" thật có nằm trong nguyên tác bài thơ của Phan Huyền Thư?

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc của Phú Quang

Nhiều khi thức dậy lẻ loi
cố hình dung một nụ cười
Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợt tóc
ngắt lại kỷ niệm
một nhánh đen
Giường chiếu thênh thang
tiếng chim gì chẳng rõ
Thưa thớt trong mưa
câu hát nào?
Không thấy mặt trời
mưa vẫn rơi!
Một mình ngậm sợi tóc
Thôi!
cũng đỡ nhớ niềm vui...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời