Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 25/10/2016 09:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/10/2016 11:05

Gái sữa trai măng xứng lắm thay,
Phong lưu chuyện ấy gẫm chi tày.
Vỡ lòng còn thẹn tuồng nâng chén,
Ngợ ngón chưa quen thú vẽ mày
.
Ướt dẩm dầu Tây thơm ngát mũi,
Láng xầy lãnh Bắc mát ru tay!
Anh em nói vậy thì hay vậy,
Chớ hở cho ai ghét lá lay.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995