Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/03/2017 09:10

(Thơ xuân gửi tình nhân thơ)

Tỉnh - say cái chuyện thường tình,
Thánh nhân còn luỵ, nữa mình với ta!

Khi yêu, thi tứ la đà,
Mê trong cõi thực, thực là cõi mê?!
Hương xuân che lối đi về,
Tình xuân vây bủa bốn bề giấc xuân!

Ta dâng nàng, hỡi Tình Nhân,
Trái tim thắm đỏ sắc thuần Tình Yêu


Tháng giêng Đinh Dậu 14/2/2017