Tập thơ Khoảng lặng xôn xao (NXB Hội Nhà văn, 2018).