16/04/2021 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh - say cái chuyện thường tình

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 05/03/2017 09:10

 

(Thơ xuân gửi tình nhân thơ)

Tỉnh - say cái chuyện thường tình,
Thánh nhân còn luỵ, nữa mình với ta!

Khi yêu, thi tứ la đà,
Mê trong cõi thực, thực là cõi mê?!
Hương xuân che lối đi về,
Tình xuân vây bủa bốn bề giấc xuân!

Ta dâng nàng, hỡi Tình Nhân,
Trái tim thắm đỏ sắc thuần Tình Yêu
Tháng giêng Đinh Dậu 14/2/2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Tỉnh - say cái chuyện thường tình