Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 12/04/2012 17:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/08/2015 15:39

Tiếng thu gọi lối thu xưa,
Nét thu hương cũ đón đưa sắc vàng.
Ngỡ dĩ vãng, ngỡ hoang tàn,
Ngỡ xa xăm ấy đã ngàn ngạt xa...
Tóc sương trắng vạt sương tà,
Nhớ thu Nga chợt nhớ hoa Hồng Vàng.
Bạch dương trắng nẻo xốn xang,
Bông hồng vàng” ấy,
      ngỡ ngàng
              chiêm bao!


Ở trên là bài thơ này theo bản in trong tập Chạng vạng hoa đèn. Dưới đây là bản in trong tập Sao Hôm trên sân thượng (2015) với một số sửa đổi:
Tiếng thu gọi lối thu xưa,
Nét thu hương cũ nhẹ đưa sắc vàng.
Ngỡ dĩ vãng, ngỡ hoang tàn,
Ngỡ xa xăm ấy đã ngàn ngạt xa...
Tóc sương trắng vạt sương tà,
Nhớ thu Nga chợt nhớ hoa “Hồng Vàng”
Bạch dương trắng nẻo xốn xang,
“Bông hồng vàng” ấy, ngỡ ngàng chiêm bao!
Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015