15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2015 12:54

I.
Đêm vui đợi trăm ngày chia phôi
Ngày vui chờ trăm đêm đau nhói
Trống mái giao hoan đại lạc khởi
Âm môn là bát nhã tinh khôi

II.
Há miệng ra cây cải ra hoa
Há miệng ra nhền nhện la đà
Há miệng ra đuôi công xoè lá
Há miệng ra Phật hoá thành ma

III.
Há môi ra cây cỏ xanh um
Hả miệng ra bén nhọn nanh hùm
Há môi ra thơ bay rợp đất
Hả miệng ra hý ngôn chôn Phật

IV.
Há miệng ra trẻ thơ ăn bánh
Hả miệng ra người chết chẳng đành
Há môi ra trăng non bạch giáo
Hả miệng ra lưỡi liềm hắc đạo

V.
Phật là trăng tròn
Bồ Tát trăng non
Sụp lạy trăng non
Quí hơn trăng tròn

VI.
Sùng bái răng chó
Răng chó thành Phật
Ngạo mạn khinh Phật
Răng người thành chó

VII.
Vui một đêm trăm ngày chia phôi
Một ngày vui vạn đêm đau nhói
Trống mái giao hoan đại lạc tới
Âm môn là huyễn mộng khơi vơi


Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009