Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2019 20:06

Đàn trời
ai để quên đây
để ta lựa phách
so dây xem nào

Biển thì rộng
trời thì cao
gió mây lãng đãng
xôn xao nỗi lòng

Một vùng
trời biển mênh mông
bước chân đã đến
lòng không muốn về!


Thiên Cầm, 21/04/2007

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019