Chúng tôi kính cẩn
Dâng lên các anh những nén hương thơm
Bằng ngọn lửa trái tim
Muốn thắp ngọn đèn lên “cây thiên mệnh
Xương thịt các anh
mãi mãi nằm dưới tầng đất lạnh
Mong linh hồn các anh
thanh thản bay mãi tới trời xanh

Mấy chú bò
vẫn nhởn nhơ gặm cỏ ngon lành
trong thành cổ
Chỉ có thể
san bằng được những ngôi nhà
trên phố
Sao ngăn được
cuộc sống trên đất này
vẫn cứ hồi sinh


Quảng Trị, 04/07/1997

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019