Sa Pa phố núi ẩn trong sương
Nhà xếp chênh vênh khúc khuỷu đường
Mây phủ thông reo, trời rét ngọt
Hoa rừng thấp thoáng gió đưa hương

Hoàng hôn buông xuống chợ tình lên
Trai gái dập dìu đêm trắng đêm
Tình tự tiếng khèn da diết quá
Bình minh hắt nắng gọi ngày lên


Sa Pa, 03/08/1996

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019