09/12/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên cầm

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2019 20:06

 

Đàn trời
ai để quên đây
để ta lựa phách
so dây xem nào

Biển thì rộng
trời thì cao
gió mây lãng đãng
xôn xao nỗi lòng

Một vùng
trời biển mênh mông
bước chân đã đến
lòng không muốn về!
Thiên Cầm, 21/04/2007

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Thiên cầm