Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tường Linh (16 bài)
- Lương Cẩm Giang (3 bài)
- Huy Dung (86 bài)
- Thanh Nam (10 bài)
- Thanh Hào (5 bài)
Tạo ngày 06/08/2020 15:03 bởi tôn tiền tử
Phương Hà (1931-?) tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh tại Mỹ Tho, xuất thân trong gia đình bình dân, theo Tây học đến năm thứ ba thì đất nước loạn lạc nên ông phải thôi học năm 1947. Ông chuyên nghề báo và sở trường về thơ. Khoảng năm 1952, một mình ông chủ trương hai tờ báo ngôn luận. Năm 1954, ông làm tổng thư ký toà soạn báo Ý dân, và viết bài cho các tờ Thời đại, Nhân loại, Tự do, Bông lúa, Tầm nguyên.

 

Tuyển tập chung