Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:04

Con đò từ buổi tôi sang,
Lái đưa là một cô nàng xinh xinh.
Trải qua ngày tháng đăng trình,
Bây giờ trở lại cô mình đi đâu?

Nước dài trời rộng sông sâu...
Tôi buồn không biết vì đâu tôi buồn?...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990