Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:12

Bốn tháng trời lên xứ Vĩnh Long!
Một người về ghé đất Giao Long.
Người là ai đó? - Không cần biết
Chỉ biết người đi kiếm bạn lòng.

Người là một kẻ phong sương ấy,
Bất biết thời gian sự có không!
Dung ruổi đường trần “thuyền độc mộc”
Một bầu, một túi rượu, thơ phong...

Người đến đây dừng gót lãng du
Giang hồ đã mỏi gót kỳ khu
Phong trần rũ áo vui tâm sự
Đất lạ người quen chén tạc thù!

Rượu cay mà lại thắm lòng nhau
Tri kỷ đêm nay dạ rạt rào
Uống khẽ để thôi chòm xóm biết
Rồi mai rồi mốt họ đồn rao...

Rằng: có một người xa lạ đến
Ở đâu mà lại đến Giao Long?
Người là một khách phong sương ấy
Trôi giạt về đây kiếm bạn lòng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990