Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jules Supervielle (5 bài)
- Jean Hans Arp (1 bài)
- Saint-John Perse (15 bài)
- Henri Pourrat (1 bài)
- Pierre Jean Jouve (1 bài)
Tạo ngày 19/10/2018 11:12 bởi hongha83
Paul Géraldy (6/3/1885 - 10/3/1983) là nhà thơ và nhà viết kịch Pháp. Ông sinh ở Paris và mất ở Neuilly-sur-Seine, Pháp.

Tác phẩm:
- Những tâm hồn bé nhỏ (Les Petites Âmes, thơ, 1908)
- Bạn và tôi (Toi et moi, thơ, 1912)
- Di tích (Vestiges, thơ, 1948)
- Hài kịch gia đình (La Comédie des familles, kịch thơ một hồi, 1908)
- Tình yêu (Aimer, kịch ba hồi, 1921)
- Christine (kịch bốn hồi, 1932)