Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Athanas Daltchev (4 bài)
- Maria Grubeshlieva (1 bài)
- Mladen Isaev (2 bài)
- Hristo Smirnenski (6 bài)
- Nikolai Hrelkov (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 02:36 bởi hongha83
Nicola Furnadzhiev (Никола Фурнаджиев, 1903-1968) sinh ở một thành phố nhỏ, học ở nhiều nơi, rồi cùng cha mẹ định cư ở Sliven. Đi dạy 4 năm ở trường của người Bungari tại Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ). Sau Đại chiến II, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Thông tin, ở Hội Nhà Văn và trong các báo chí văn học, đi thăm Liên Xô, Chilê. Là nhà thơ tên tuổi của Bungari, dịch các tác phẩm văn học Nga (Marshak, Pasternak, Esenin). Các tác phẩm thơ: Hơi gió xuân, 1925; Cầu vồng, 1929; Theo dấu chân người, 1958.

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985.