Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 05/06/2009 20:49

Cổ tay lạnh ngón tay rời
Máu ra mạch đuổi theo người đã xa

Sử buồn mở sẵn trong ta
Nước tôi thân thể thịt da nhão dần

Xác tôi còn đủ tay chân
Có ôm nổi mẹ có cầm nổi em

Nuốt cơn máu chảy ruột mềm
Trong muôn chiến sự những phiền con hư

Tuổi tôi bom đạn nát nhừ
Đêm đêm tiếng mẹ sa mù bóng ai


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972