Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 07:58

Mừng Xuân nô nức bướm, hương, hoa,
Riêng chốn phòng không, ta với ta.
Một mảnh hồn hoang vương khổ luỵ,
Nửa đời mộng ảo đắm phong ba.
Vần thơ khai bút say men lệ,
Tiếng dế cầu kinh vọng tháp ngà.
Non nước vẫn tô màu cổ hận,
Nhạc ai xao xuyến khúc sầu ca!


1951

Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962