Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2008 02:40

Một đàn
         Cò con
             Trắng nõn
                 Trắng non
                     Bay về
                         Sườn non
                                Gió giục
                             Mây dồn
                       Tiếng gọi
                 Hoàng hôn  
            Buồn bã
       Nỉ non
Từ giã
       Cô thôn...
                Còn con
                           Cò con
                                     Trắng non
                           Nào kia
                    Lạc bầy
              Lại bay
      Vào mây

                     Ô kìa!


1950

Theo Việt Nam thi nhân tiền chiến, bài này tác giả trình bày một đàn cò trắng đang vội vã bay về tổ trên nền trời của một buổi chiều vàng sắp tắt.

Nguồn:
1. Nguyễn Vỹ, Hoang vu, Phổ Thông tùng thư xuất bản, 1962
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968