Chưa có đánh giá nào
16 bài thơ
Tạo ngày 07/11/2019 03:40 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hoang vu (NXB Phổ Thông, Sài Gòn, 1962).