Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 07:23

Ai ngồi mơ trên lầu
Bên hương hoa?
Ai thẩn thơ trên cầu
Đêm sương sa?

Ai ngâm câu thơ sầu
Trao mối tơ muôn màu
Gió đưa lên lầu
Gởi người trong mơ?

Ai tương tư trên lầu
Phải người yêu thơ?
Tóc sầu
Buông tơ
Mắt sầu
Buông mơ
Nhìn sao Mai
Hỏi ai
Chờ ai
Bên cầu?

Ai đêm đêm âu sầu
Đi êm êm trên cầu
Nhìn sao Mai
Hỏi ai
Chờ ai
Trên lầu?

Sương vương vương
Mùi hương
Nhớ nhung
Dòng sông Tương
Thê lương
Lạnh lùng
Lòng thương thương
Bâng khuâng
Mông lung...
Đêm khuya sao mờ
Dòng sông lặng lờ
Âm thầm đối bóng
Kết thành bài thơ
Đê mê hồn bướm
Kết thành giấc mơ
Xe đôi dây thắm
Kết thành duyên tơ

Sương rơi trên dòng sông Tương
Sao rơi trong lòng yêu đương
Đôi bóng uyên ương
Nhìn lên trên lầu
Hoa cô đơn
Ướp hương ngạt ngào
Chờ bóng ai tha thướt
Mơ ước
Canh thâu

Bóng ai đang bước
Êm êm
Trên cầu
Trong đêm
Nhiệm màu
Bên trời vương tơ
Bên người
Trong mơ...


Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962