Chú mới vẽ bức tranh
khéo chọn toàn trái đẹp
hạng nhất của miệt vườn
tặng cháu nhân sinh nhật

Ai vào xem cũng thích
phòng sách rộng hẳn ra
sớm tối dập dìu khách
tranh chúc vui mọi nhà

Ai cũng ước trái vườn
chín đều như tranh vẽ
gió len vào nhè nhẹ
say mê vuốt ve hoài

Mắt na bỗng lim Dim
cành gõ đòi mở cửa
cây xoài ước trái vàng
bụ bẫm căng hai má

Rồi sầu riêng, bưởi, khế
tin truyền nhanh xôn xao
nhờ chị gió đánh tiếng
hỏi tranh chín cách nào?

Tranh vui vẻ làm mẫu
cho cả mùa chín đều
bưởi tròn: trăng mười sáu
múi khế xoè cánh sao

Thoắt, mùa đã rộ thơm
chín thành bức tranh lớn
lung linh vòm lá động
trăng sao đậu đầy cành

Trái vườn đua nhau chín
thơm cả vào trong tranh
cháu ra vườn thơm trái
lại vào nhà hôn tranh


Lái Thiêu 6-1982

Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991