Máy điều hoà Nhật Pháp Mỹ nói chung là tốt
nhưng họ vẫn luôn đổi mốt

Đôi ta tuổi con heo, con cọp
nóng lạnh buồn vui từng phút tự điều hoà

Hình như với văn chương
điều hoà Chân Thiện Mỹ
con giáp nào cũng hợp lẽ âm dương


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993