Ngủ ngoan, con gái ngoan nào
để cho cái đẹp đậu vào chung nôi
Bú rồi chúm chím nụ tươi
hẹn mai sẽ đẹp gấp mười mẹ xưa

Ra kênh, mẹ ngắm dọc dừa
vào vườn lại ước đến mùa trái xoan
hoa đồng tièn nở, đã toan
mượn hai lúm má cho goan miệng cười

Lúa xanh con gái đương thì
trái hồng chín ở đôi môi ngọt ngào
long lanh hạt nhãn in vào
mắt bồ câu dưới anh đào nét mi

Lúa xanh con gái đương thì
sắc tươi tắn cả đứng đi ăn làm
bàn tay mười ngón búp măng
tươi hoa, hoa thắm: thêu khăn, khăn hường

Phấn son nào đã nên thương
duyên con gái ở sắc hương mùa màng...


Nành Chợ 1988

Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991