Con đường từ trái tim đến với trái tim
chỉ còn trong huyền thoại?
chung giường
ý nghĩ đi về hai lối
mặc những câu thơ lang thang bụi đời


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993