Gãy lái, đứt neo, tàu thoát qua rốn bão
Anh nguyên lành về lại phòng em
Bỗng gặp cơn bão nhà không triều, không sóng
Chiến hạm đời anh lặng lẽ cắt neo. Chìm!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004