Luôn tìm ra điều ngu dốt của mình
Đấy mới thật là người thông minh


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004