Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 11/03/2024 16:45 bởi Admin
Nguyễn Văn Trắm quê Hưng Yên, nguyên là lính Hồi lương, tức những người ở miền Trung hay miền Bắc bị tội đày vào làm lính ở Nam Kỳ, thuộc quân đội triều Nguyễn. Năm 1833, vì bất mãn, ông theo Lê Văn Khôi làm cuộc nổi dậy ở thành Gia Định (1833-1835), giết chết bố chính Bạch Xuân Nguyên và tổng đốc Nguyễn Văn Quế. Khi đại cục thất bại, ông bị bắt tháng 9-1935. Theo giáo sư Nguyễn Phan Quang, thì Nguyễn Văn Trắm cùng năm trọng phạm khác đều bị giam vào cũi sắt, giải về Huế xử lăng trì. Nhưng khi đến Quảng Ngãi, theo sử Nguyễn thì Nguyễn Văn Trắm đã tự móc cổ họng chết. Sau đó, thân ông bị phân thây ra từng miếng và chặt đầu bỏ vào hòm đưa về.