Nguyễn Văn Năng (1902-1964) là nhà cách mạng, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ đầu tiên của tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá I. Ông quê làng Thượng Phú, nay thuộc xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Năm 1926, đang học năm thứ tư trường Thành Chung, Nam Định, ông cùng một số bạn học tổ chức bãi khoá, truy điệu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Bị đuổi học và cấm thi, tháng 3-1926 trở về Thái Bình, được giao nhiệm vụ phát triển cơ sở Thanh niên và gây quỹ ủng hộ tài chính cho Tổng bộ Thanh niên. Mùa thu 1927 cùng một số đồng chí lập trường tư thục Minh Thành, có 6 lớp, lấy chỗ tập hợp quần chúng.