Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 18:27

Giữa bốn cánh giấy màu ta thắp lên ngọn nến
Thả bồng bênh mặt nước Hương giang

Tôi hi vọng trong đêm những chấm sáng
Trôi dạt về cửa biển Thuận An

Những ngọn nến tản ra rồi chụm mãi
Mỏng mảnh dần trên sóng nước sông Hương

Hi vọng nhiều làm sông trong trầm lại
Cửa Thuận khuya, ai thả một câu buồn


Huế, mùa hạ 1996

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997