Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 15:17

Thêm thương cọng cỏ bên thềm
Quệt vào ai để cúi mềm chốn đây


1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997