15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 25/05/2009 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 26/05/2009 21:28

Sao rắc kín mặt sông
Thóc giống ai mới vãi
Nước trôi sao đứng lại
Sắp nẩy mầm phải không?

Khi em chạy, sao chạy
Khi em dừng, sao dừng
Sao có chân không đấy
Mà theo hoài sau lưng?

Sao cùng mẹ ra đồng
Làm đèn cho trâu sắt
Bố hành quân đuổi giặc
Sao vẫy em đi cùng...

A! Sao nghiêng cửa sổ
Đậu vở em học bài
Ba trừ hai còn một
Sao vui nhấp nháy hoài


1968