15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 25/05/2009 20:59

Bạn ởi bạn ơi
Nghe tôi kể chyện
Có hai chú Kiến
Khiêng một đoàn tàu
Kiến đi về đâu
Thì tôi chưa rõ…

Đi từ rừng cỏ
Qua núi đá cao
Gió thổi ào ào
Nắng nung bốc khói
Kiến không dừng lại
Dưới bóng cây xanh
Kiến chẳng nghỉ chân
Đi tìm nước uống
Qua chiếc cầu lớn
Tên la Cành Cây
Dòng nước sống đầy
Cúi nhìn chóng mặt
Cây cao tròn mắt
Trời xanh chòng chành
Kiến vẫn đều chân
Bước đi thận trọng…

Qua con sông rộng
Lên bờ đê cao
Mồ hôi tuôn trào
Lưng trần bóng nhẫy
Bỗng từ xa lại
Ba chú Kiến Nâu
Cùng ghé vai vào
Đoàn tày nhẹ bẫng
Đi qua cát bỏng
Đi qua rừng dày
Hoàng hôn buông đầy
Đến nơi cần đến…

Nghe tôi kê chuyện
Bạn ởi bạn ơi
Đoàn tàu hỏng rồi
Phải đem vào Xưởng
Kiến ùa ra đón
Không ngớt reo hò
Bỗng nghe vang to
Lời ông Kiến chúa:
- Đoàn tàu Thịt Mỡ
Tuyệt vời! Tuyệt vời!
Ba tháng mưa rơi
Tha hồ đánh chén!…

Thì ra đoàn Kiến
Khiêng một con Sâu
Đã chết từ lâu
Ở trong rừng cỏ!
Tưởng đoàn tàu hoả
Kể cũng nực cười
Bạn ởi bạn ơi
Chuyện như vậy đó…


Đại Lải, 4-1983