Chợ Tết nhiều trẻ con
Nhiều áo màu sặc sỡ
Mai đào đua nhau nở
Chợ dập dìu đua chen

Chú gà đất thổi kèn
Chú tiểu đồng thổi sáo
Chim cò nhuộm phẩm màu
Hát đồng dao huyên náo

Có một bác nhà báo
Về chụp ảnh chợ quê
Bé đang thổi tò - he
Bác “nháy” liền mấy kiểu

Bác đem đăng lên báo
Ảnh bé thổi tò-he
Bé nay thành bà lão
Nhớ hoài chợ Tết quê.