Hiện vẫn có nhiều ý kiến xung quanh việc tác giả Gia huấn ca có phải Nguyễn Trãi hay không. Do vấn đề lịch sử, Gia huấn ca vẫn được xếp trong mục tác giả Nguyễn Trãi.