45.00
Đăng ngày 08/06/2019 17:54, số lượt xem: 120

Anh dám ước yêu nhau đời sáng cả,
Mặt trời lên ngày giữ mãi bình minh,
Nắng không tắt, chẳng đêm buồn cơn ngủ,
Thức suốt đời yêu mới đủ tình anh!

Nhưng em hỡi ngày đêm chia một nửa
Đêm ngủ say anh sợ sẽ quên nhau!
Nên yêu em yêu trong cả chiêm bao
Theo cơn ngủ tình mang vào mộng mị...

Đêm khép mắt, lòng anh yêu chưa nghỉ
Em nghe chăng lời thủ thỉ anh đang...
Nhớ lời hẹn ước đá vàng
Đêm anh chẳng ngủ mơ màng yêu em!

Sa Đéc. Đồng Tháp
06-06-2019