55.00
Đăng ngày 23/06/2019 09:14, số lượt xem: 1188

Ba đang nấu bữa cơm chiều
Nghe tin con bệnh buồn hiu ba buồn
Mắt con cận thị đều luôn
Miệng ba lạt nhách nêm đường cá kho...

Ba buồn vì bởi ba lo
Mắt con nhìn chẳng ra cho rõ ràng
Cảnh đời trăm mối ngổn ngang
Ba đây mắt sáng ngỡ ngàng đôi khi...

Nhưng con chớ có lo gì
Cận thì đeo kính đường đi đúng đường
Ví chăng mắt sáng như thường
Ai đâu dám chắc tỏ tường thế nhân...

Đường trần đôi lúc như gần
Mở to con mắt mà lần không ra!
Biển đời dù nổi phong ba
Con ơi tâm sáng tìm ra lối về...

Sa Đéc. Đồng Tháp
15-06-2019