25.00
Đăng ngày 19/05/2019 07:43, số lượt xem: 699

Ra vườn giăng võng nằm chơi
Cây xanh gió mát cuộc đời đong đưa
Ngủ quên qua hết buổi trưa
Giật mình mở mắt ngỡ vừa thiên thu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
12-05-2019