14.00
Đăng ngày 20/02/2019 13:01, số lượt xem: 233

Ôi nắng trưa nay sao vàng lạ,
Vàng hơn nỗi nhớ nắng thu vàng,
Vàng sâu hiu hắt lòng phố thị,
Vàng rộng lên trời ánh chang chang...

Ta đợi chờ lâu nơi quán cũ
Em đã quên rồi hẹn hò xưa?
Hay em ngại nắng đường xa nóng?
(Bây giờ đứng bóng mặt trời trưa...)

Muộn màng tuy biết em không đến,
Ta vẫn còn chờ bóng nắng qua!
Đăm đăm ta nhíu hai con mắt
Chỉ thấy nắng vàng chói bao la...

Sa Đéc. Đồng Tháp
Trưa 20-02-2019