25.00
Đăng ngày 24/03/2019 01:10, số lượt xem: 80

Yêu nhau kỵ tuổi cũng liều...
Đôi ta thầy bảo sớm chiều không xong!
Mệnh anh về chỗ Thiên Không
Tử vi chỉ rõ vợ chồng trái ngang...

Tuổi anh Thìn Thổ cung Càn
Gặp Ly âm Hoả khắc tàn dương Kim
Khắc sâu vào tận trong tim
Nên rồng Tây Bắc ngược tìm hướng Ly...

Rành rành sách vở có ghi
Khảm-Khôn; Cấn-Tốn; Càn-Ly; Chấn-Đoài
Bốn cung tuyệt mệnh đây rồi
Xa thì mong nhớ, gần ôi đau đầu!

Sống chung ngày tháng u sầu
Chuyện trò chưa đặng mấy câu gây liền...
Đường gia đạo lắm ưu phiền
Cuộc đời mệt mỏi triền miên thế là...

Không vui nhiều chuyện xảy ra
Nằm đêm nhớ thuở đôi ta mặn nồng
Tào khang là nghĩa vợ chồng
Cho dù khắc khổ bền lòng sẻ chia!

Sa Đéc. Đồng Tháp
19-03-2019