15.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:36, số lượt xem: 227

Tặng thầy Huỳnh Tấn Hiếu!

Trường tặng chúng tôi một món quà
Đúng vừa năm triệu Tết vừa qua
Ai ai cũng nghĩ tiền mình thật
Chung sức chung lòng cộng chia ra.

Ôi đời lắm lúc trớ trêu thay
Ta nợ khi nào ta chẳng hay?
Bỗng dưng sáp nhập hai thành một
Sếp mới bảo là tiền chi sai...

Chi sai trách nhiệm thuộc về ai?
Tin buồn ta mới nhận chiều nay
Thu hồi năm triệu tiền lương lại
Tiền bạc đến vầy bạc lắm thay!

Ngẫm lại, ô hay, thật bi hài
Tôi với vợ yêu dạy ở đây
Chung trường, chung nhận quà vui Tết
Mười triệu giờ chung nợ mới cay!

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-04-2019