25.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:26, số lượt xem: 102

Thầy:
“Có tiếng gì đó không?”
Trò:
“Nghe có tiếng chuông đồng,
Chuông bên chùa vừa điểm
Nghe vang cả mênh mông...”

Thầy:
“Có tiếng gì đó không?”
Trò:
“Chẳng nghe tiếng chuông đồng
Bên chùa giờ vắng ngắt
Lặng im cả mênh mông...”

Thầy:
“Ta hỏi trò tiếng chẳng hỏi nghe
Không nghe trò bảo tiếng im re
Không nghe chẳng phải không có tiếng
Có tiếng chắc gì thật có nghe!”

Sa Đéc. Đồng Tháp.
19-04-2019