Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2019 20:35, số lượt xem: 88

Từ khi lá rụng trăng tàn,
Từ khi quán đợi chang chang nắng hè,
Từ khi hiểu được tiếng ve,
Đơn phương băng đá lặng nghe anh buồn...

Sa Đéc. Đồng Tháp
27-02-2019