Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2019 01:36, số lượt xem: 63

Yêu không nói
Tình lặng câm
Thơ khóc thầm
Mấy trăm năm...

Sa Đéc. Đồng Tháp
09-03-2019