15.00
Đăng ngày 18/01/2019 14:28, số lượt xem: 113

Tìm em trăm cõi mộng mơ
Nghìn trang hẹn ước... bao giờ thấy nhau?
Đêm qua tỉnh giấc chiêm bao
Thấy em thường trú ngọt ngào trong tôi!

Sa Đéc. 2018