Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 11:11, số lượt xem: 84

“Này đây sách đợi người xem
Có trang hào phóng tặng kèm trang thơ...”


Hôm qua em ghé sang chơi
Đơn sơ chẳng có gì mời đãi em
Này đây sách đợi người xem
Có trang hào phóng tặng kèm trang thơ!
Nhìn năm tháng em bất ngờ
(Ngày mua ta viết trên tờ đầu tiên)
“Sách già” em nói hồn nhiên...
Ồ ngày năm cũ còn nguyên: ta già!

Sa Đéc - Đồng Tháp. 2018