32.67
Đăng ngày 18/01/2019 14:26, số lượt xem: 80

“Em đi với đoá hoa tươi
Quanh tôi còn chỉ ngậm ngùi hương bay...”


Với hoa em đến tìm tôi
Em xưa trò cũ từ hồi còn thơ
Em mang quà đến bất ngờ
Hai mươi mười một bây giờ tôi vui!

Tôi vui mong một lời chào
Nhưng em chỉ hỏi: “đường nào nhà cô?”
“Thưa thầy có biết nhà cô?”
“Chỉ cho em biết em vô tặng quà”

Khen em trò quá thật thà
Tặng thầy mừng hụt món quà hai mươi!
Em đi với đoá hoa tươi
Quanh tôi còn chỉ ngậm ngùi hương bay...

Sa Đéc. 20-11-2018