Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2019 01:56, số lượt xem: 127

Cảm ơn em tặng cho ta
Quyển thơ rất đẹp món quà rất xinh!
Mở ra ta hiểu sự tình
-Thơ ta em tặng cho mình ta xem!

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-03-2019