Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2019 22:45, số lượt xem: 64

Mưa lâm râm
Trên lá bàng non
Nắng chẳng còn
Chỉ còn phượng đỏ!
Và em ôi,
Em chẳng còn ở đó...

Ta đi trong mưa bay
Tìm ai?
Ta chẳng biết!
Ta nhớ em
Hè xa xưa
Cách biệt...

Mùa hè xưa
Tan trường
Không tiễn biệt!
Cũng mưa lâm râm
Cũng nhiều phượng đỏ
Và em ơi,
Ta biết buồn từ đó!
Mỗi hè về
Mộng trắng áo phất phơ...

Sa Đéc. Đồng Tháp
09-04-2019